Algemene Voorwaarden

 1. Overeenkomst


  Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

 2. Amendementen


  We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid om dergelijke wijzigingen te controleren. Als u het niet eens bent met deze wijziging moet u de website niet gebruiken. Als u de website blijft gebruiken na de datum, geeft u door uw gebruik van de website aan dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

 3. Registratie


  U garandeert dat: de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert, waar is, nauwkeurig, actueel en volledig in alle opzichten; en doet u zich niet voor als andere persoon.

 4. Vrijwaring


  Wij zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen zover dat in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te stellen, maar indien we van onze kant niet nalatigheid zijn geweest kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als een derde ongeautoriseerde toegang tot de door u verstrekte gegevens verwerft.

 5. Bestellingen


  Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld en kunt u of wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of u kunt uw bestelling annuleren.Wij zullen alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen zover dat in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te stellen, maar indien we van onze kant niet nalatigheid zijn geweest kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als een derde ongeautoriseerde toegang tot de door u verstrekte gegevens verwerft. U bent verantwoordelijk voor de producten op het moment dat ze zijn afgeleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u een verkeerd afleveradres opgeeft of als u de producten niet ophaalt op het afleveradres dat u hebt opgegeven.

 6. Prijs en betaling


  Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW bij de huidige tarieven en zijn correct op het moment van invoeren van de informatie in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen zonder enige kennisgeving.In het onwaarschijnlijke geval dat op de check uit pagina de getoonde prijs onjuist is, en we dit ontdekken voordat we uw bestelling accepteren, zijn we niet verplicht om de goederen aan u te verkopen tegen de getoonde prijs. We proberen altijd om ervoor te zorgen dat de prijzen van goederen die op onze website worden weergegeven correct zijn, maar heel soms zou het kunnen dat er een foutje optreed. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u hebt besteld, laten we u dit zo snel mogelijk weten en geven we u de mogelijkheid om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of te annuleren. Als u uw bestelling annuleert en u al voor de goederen hebt betaald, ontvangt u een volledige terugbetaling.

 7. Beveiliging van uw veiligheid


  Alle door u verstrekte informatie wordt veilig en strikt behandeld in overeenstemming met het Europees Comité voor gegevensbescherming van 25 mei 2018.

 8. Gerechtigd om te kopen


  Om in aanmerking te komen voor het kopen van goederen op deze website en op rechtmatige wijze contracten te kunnen sluiten en te vormen op deze website moet volgens de Europese wetgeving, u: een persoon zijn, 18 jaar of ouder zijn; uw echte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres opgeven en alle andere gevraagde details.

 9. Intellectuele eigendom


  De inhoud van de Website wordt beschermd door copyright, handelsmerken, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die wordt geleverd als onderdeel van de Website bij ons of onze licentiegevers blijven.
  U kunt de inhoud van de Website ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke inhoud opslaan in elektronische vorm op schijf (maar niet op een server of ander opslagapparaat aangesloten op een netwerk) of één exemplaar van dergelijke inhoud afdrukken voor uw persoonlijke, niet-persoonlijke – commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle copyright- en eigendomskennisgevingen intact houdt. U mag het materiaal of de inhoud op de Website niet reproduceren, wijzigen, kopiëren of distribueren of voor commerciële doeleinden gebruiken.

 10. Naleving


  De website mag alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en op een wettige manier. U stemt ermee in om u te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en voorschriften met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U stemt ermee in om geen computervirussen of iets anders te uploaden of te verzenden via de Website om de normale bedieningsprocedures van een computer te verstoren, te onderbreken of te verstoren; en elk materiaal dat lasterlijk, beledigend of van een obsceen karakter is.

 11. Beperking van aansprakelijkheid


  Niettegenstaande enige andere bepaling in de Voorwaarden, niets in deze Voorwaarden:
  Beïnvloedt of beperkt uw rechten als consument onder Europees recht.
  De website wordt aangeboden op een ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en we geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze en het gebruik ervan. U erkent dat wij niet kunnen garanderen en niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de veiligheid of privacy van de Website en enige informatie die door u wordt verstrekt. U moet het risico dragen dat gepaard gaat met het gebruik van internet.
  Hoewel we zullen proberen ervoor te zorgen dat materiaal op de Website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden als dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u mogelijk ondervindt tijdens het gebruik van de Website. Als we op de hoogte worden gesteld van eventuele onjuistheden in het materiaal op de Website, zullen we proberen dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

 12. Geen professioneel advies of medische informatie.


  De website biedt geen medisch advies, diagnose of behandeling. De informatie op de Website wordt alleen ter informatie aangeboden. Hoewel we via de website informatie over onze producten verstrekken, zijn noch onze werknemers, noch deze derden gemachtigd om medisch of ander professioneel advies te geven via de website. Gebruik daarom nooit de informatie die u op de website verkrijgt voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem of in plaats van medicatie of andere behandelingen die zijn voorgeschreven door een arts of andere zorgaanbieder. Raadpleeg uw arts of andere zorgverlener als u vragen heeft over uw gezondheid.

 13. Verbreking


  Als een deel van de Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

 14. Volledige overeenkomst


  Deze voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons tot stand is gekomen.

 15. Retours


  Als u een artikel wilt retourneren, dient u ons binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling op de hoogte te stellen van een onderdeel dat niet voldoet. Om een retour te regelen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en onze klantenservice op de hoogte te stellen van uw bestelnummer, het artikel dat u retourneert en de reden van retour.
  customerservice@recover-me.eu
  We kunnen geen restituties geven voor gewoon ongewenste goederen vanwege het bederfelijke karakter van de goederen die te koop worden aangeboden. Restituties / uitwisselingen worden alleen aangeboden op items die defect zijn, en waren duidelijk zo op het moment waarop ze werden verzonden.

  We zullen vervolgens antwoorden met een uniek retournummer en het adres waarnaar u het item moet verzenden.

  U moet het artikel veilig verpakken en het volgende opnemen:
  Uw bestel-nummer
  Het retour autorisatie-nummer
  Of een vervanging of terugbetaling nodig is
  De reden waarom u het artikel retourneert.

  Teruggestuurde goederen moeten in de originele staat en verpakking bevinden waarin ze zijn aangekomen, samen met een kopie van de factuur of pakbon. Zodra ontvangen artikelen worden gecontroleerd en restituties op goederen en verzendkosten geregeld waar akkoord bevonden.

 16. Verzending


  Wanneer uw bestelling wordt geplaatst, verzenden wij deze naar een door u aangegeven adres, zolang dat verzendadres zich binnen Europa bevindt. U bent verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims bij vervoerders voor beschadigde en / of verloren zendingen.

  • Standaard postbezorging binnen 3-8 werkdagen.

  Contact opnemen met ons
  Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden of de site, neemt u dan contact met ons op via
  E-mail: customerservice@Recover-Me.eu

© 2024 Recover-Me legt uit over het molecuul stikstofmonoxide - Powered by MijnWebshopPartner.nl - All rights reserved